Rzeźba abstrakcyjna 1990 – 2017

Szkło gorące, stapiane daje okazję do realizowania projektów o znacznych gabarytach, prezentowane formy rzeźbiarskie mają w większości abstrakcyjny charakter. Do techniki tej wykorzystuję szkło włoskie o nazwie LAZURA oraz szkła typu OPTI-WHITE.