Przestrzenny obiekt mozaikowy umieszczony na ścianie